[http://nghenghiep.edu.vn/] Sơ đồ khối và chức năng các khối của Tivi LCD (tiếp) p2 Xem phần tiếp theo Sơ đồ các khối và chức năng của Tivi LCD (tiếp) P3: Khối xử lư tín hiệu số Video Scaler

2. Phân tích Chức năng các khối của Tivi LCD

+Khối cao áp (INVERTER)

Khối cao áp trên các máy Tivi LCD có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp DC từ 24 - 60V lên tới điện áp vài ngàn vol để cung cấp cho các bóng cao áp trên màn h́nh. [caption id="attachment_454" align="aligncenter" width="540" class=" "]Hình ảnh: Sơ đồ khối cao áp Hình ảnh: Sơ đồ khối cao áp[/caption] - Lệnh ON/OFF từ CPU đưa tới để điều khiển tắt mở khối cao áp - Lệnh Bright điều khiển thay đổi độ sáng - Điện áp 24 - 60V cung cấp cho mạch công suất trên khối cao áp - Điện áp 12V cung cấp cho IC dao động trên khối cao áp - Điện áp ra của khối cao áp là H.V khoảng vài ngàn Vol cung cấp cho cácbóng cao áp trên màn hình. Bóng cao áp có nhiệm vụ tạo ra ánh sáng nền để soi sáng lớp hiển thị trên màn hình. + Khối kênh và trung tần. * Khối kênh (Tuner): có nhiệm vụ thu tín hiệu ti vi từ đài phát rồi đổi tần để lấy ra tín hiệu IF cung cấp cho khối Trung tần. * Khối Trung tần (IF): có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu IF và tách sóng để lấy ra các tín hiệu Video và Audio, tín hiệu Video sẽ được cung cấp cho khối giải mă c̣n tín hiệu Audio sẽ đưa đến khối xử lư âm thanh. [caption id="attachment_455" align="aligncenter" width="540" class=" "]Hình ảnh: Sơ đồ khối Kênh và Trung tần Hình ảnh: Sơ đồ khối Kênh và Trung tần[/caption] - CPU điều khiển khối kênh thông qua hai tín hiệu SDA và SCL, mạch giải mă lệnh trên khối kênh sẽ giải mă để lấy ra các lệnh như: lệnh chuyển kênh, lệnh điều khiển kênh, lệnh thay đổi dải tần… - VT (Voltage Tuning) là điện áp cung cấp cho mạch điều khiển kênh, điện áp này    khoảng 30V. - Vcc là nguồn cấp cho bộ kênh, nguồn cấp cho kênh từ 9 đến 12V - 5V là điện áp cung cấp cho mạch giải mă lệnh. Tín hiệu ra của khối kênh và trung tần là các tín hiệu: -Tín hiệu Video cung cấp cho khối giải mă Video Decode -Tín hiệu Audio cung cấp cho mạch xử lư âm thanh Audio Processor

+Khối chuyển mạch và giải mã tín hiệu Video.

Khối chuyển mạch và giải mă tín hiệu có nhiệm vụ nhận các tín hiệu đầu vào như: -Tín hiệu Video từ khối trung tần đến. -Tín hiệu Video in từ cổng Video Input tới -Tín hiệu Y/C từ cổng Video Input tới -Tín hiệu Y/Pb/Pr từ cổng Component Input tới Các tín hiệu trên sẽ được đưa qua chuyển mạch SW để chọn lấy một tín hiệu đưa vào mạch giải mã. Mạch giải mă sẽ giải mă các tín hiệu trên rồi lấy ra các tín hiệu: -H.Sync: xung đồng bộ -V.Sync: xung đồng bộ mành Các tín hiệu xung đồng bộ sẽ cung cấp đến khối điều khiển (CPU) và khối Scaler. Tín hiệu Video được đưa qua mạch đổi ADC chất lượng cao rồi lấy ra các tín hiệu Video số: bao gồm 8 bit tín hiệu Y, 4 bít tín hiệu Pb và 4 bit tín hiệu Pr [caption id="attachment_457" align="aligncenter" width="540" class=" "]Khối chuyển mạch và giải mă tín hiệu Video Hỉnh ảnh: Khối chuyển mạch và giải mă tín hiệu Video[/caption]

Nguồn: Trung tâm sua chua tivi Samsung sau bảo hành

Link bài gốc: http://nghenghiep.edu.vn/khoi-va-chuc-nang-cac-khoi-cua-tivi-lcd-tiep-p2.htm