[http://nghenghiep.edu.vn/] Tự học sửa tivi LCD toàn tập -  Sơ đồ khối và chức năng các khối của Tivi LCD P1 Xem thêm:

1.  Sơ đồ các khối tổng quát của tivi LCD

Tivi LCD bao gồm các khối sau: +Khối nguồn (Power) +Khối điều khiển (CPU) +Khối cao áp (Inverter) +Khối kênh và trung tần (Tuner & IF) +Khối giải mă và chuyển mạch tín hiệu (Video Decoder) +Mạch ADC nhận tín hiệu PC (A/D Converter) +Khối xử lư tín hiệu Video (Video Scaler) +Màn h́nh LCD (LCD Panel) +Khối đường tiếng (Audio Processor và Audio Amply) [caption id="attachment_442" align="aligncenter" width="540" class=" "]Hình ảnh: Sơ đồ khối của tivi LCD Hình ảnh: Sơ đồ khối của tivi LCD[/caption]

2 . Phân tích chức năng của các khối trên Tivi LCD

+Khối nguồn (Power)

* Tivi LCD sử dụng nguồn xung để hoạt động, chức năng của khối nguồn là tạo ra các điện áp một chiều bằng phẳng để cung cấp cho các khối khác của máy, điện áp đầu vào là điện áp dải rộng có thể thay đổi từ 120V đến 240V AC. * Điện áp đầu ra của khối nguồn thường bao gồm các điện áp: - Điện áp từ 24 đến 60V cung cấp cho khối cao áp [caption id="attachment_440" align="aligncenter" width="540" class=" "]Chức năng của khối nguồn cung cấp điện cho các khối khác trên máy Hình ảnh: Chức năng của khối nguồn cung cấp điện cho các khối khác trên máy[/caption] - Điện áp từ 9 đến 12V cung cấp cho khối đường tiếng - Điện áp 5V cung cấp cho khối vi xử lư và các IC nhớ và màn h́nh - Điện áp 3,3V và 2,5V cung cấp cho các mạch xử lư tín hiệu Video

+ Khối điều khiển (CPU)

Khối điều khiển bao gồm các thành phần: - CPU ( vi xử lư) - Flash ROM (thường được tích hợp trong CPU) - EPROM là IC nhớ 8 chân đứng cạnh CPU Flash ROM là bộ nhớ nhỏ thường được tích hợp bên trong CPU, bộ nhớ này lưu các chương tŕnh để cung cấp cho CPU hoạt động trong quá tŕnh xử lư, chương tŕnh trong Flash ROM được nhà sản xuất nạp sẵn và nó được coi như  một BIOS của Tivi LCD, điều này gây khó khăn cho chúng ta khi thay thế CPU, bởi khi thay CPU th́ Flash ROM sẽ là IC trắng hoặc dữ liệu không phù hợp, để máy có thể hoạt động được chúng ta cần nạp lại chương tŕnh cho Flash ROM trong CPU, việc nạp chương tŕnh cho Flash ROM tích hợp trong CPU thường phức tạp hơn khi chúng ta nạp Flash ROM ở ngoài. [caption id="attachment_443" align="aligncenter" width="540" class=" "]CPU và các  tín hiệu điều khiển vào ra của CPU Hình ảnh: CPU và các tín hiệu điều khiển vào ra của CPU[/caption] CPU là thành phần chính trong khối điều khiển, CPU hoạt động theochương tŕnh được lập tŕnh sẵn được nạp trong Flash ROM, quá tŕnh hoạt động của CPU là quá tŕnh nhận lệnh => xử lư lệnh => rồi đưa ra kết quả là các lệnh điều khiển máy. CPU điều khiển các thành phần của máy thông qua các bus: SDA (Signal Data) và SCL (Signal Clock) , tại các bộ phận nhận lệnh sẽ có bộ giải mă lệnh để lấy ra các lệnh điều khiển chi tiết. Dữ liệu đưa đến CPU gồm có các lệnh từ phím bấm do người sử dụng điều khiển và các tín hiệu xung đồng bộ như H.Sync và V.Sync được đưa đến từ các thành phần như máy tính hoặc sau bộ chuyển mạch và giải mă tín hiệu Video Lệnh điều khiển từ CPU đưa đến các thành phần của máy có hai loại: lệnh trực tiếp và lệnh mă hoá, lệnh trực tiếp là các lệnh: - Lệnh Power on đưa trực tiếp đến khối nguồn để điều khiển tắt mở khối nguồn, khi khối nguồn tắt th́ chúng thường được đưa về chế độ Stanby. - Lệnh On/Off là lệnh tắt mở khối cao áp. - Lệnh Bright đưa đến khối cao áp để thay đổi độ sáng trên màn h́nh. Ngoài ra các lệnh khác đưa đến các mạch khác như bộ kênh, mạch giải mă Video, mạch xử lư tín hiệu Video Scaler th́ CPU thường điều khiển thông qua  các đường bus SDA và SCL sau đó đến các mạch cụ thể sẽ có mạch giải mă lệnh để giải mă lấy ra các lệnh điều khiển chi tiết. [caption id="attachment_444" align="aligncenter" width="540" class=" "]Hình ảnh: CPU đưa ra các lệnh điều khiển mạch Scaler thông qua hai đường Hình ảnh: CPU đưa ra các lệnh điều khiển mạch Scaler thông qua hai đường[/caption] Bus SDA và SCL sau đó mạch giải mã lệnh sẽ giải mã để lấy ra các lệnh chi tiết. [caption id="attachment_445" align="aligncenter" width="540" class=" "]Hình ảnh: CPU điều khiển các thành phần trên máy thông qua các Hình ảnh: CPU điều khiển các thành phần trên máy thông qua các[/caption] [caption id="attachment_446" align="aligncenter" width="540" class=" "]Hình ảnh: Các dữ liệu vào và ra của vi xử lý Hình ảnh: Các dữ liệu vào và ra của vi xử lý[/caption] - Dữ liệu vào vi xử lý gồm các lệnh từ phím bấm, các xung đồng bộ H.Sync và V.Sync được lấy từ máy tính PC tới hoặc từ mạch giải mă tín hiệu Video. Xem phần tiếp theo Sơ đồ các khối và chức năng của Tivi LCD (tiếp) P2 

Nguồn: Trung tâm sua chua tivi Samsung sau bảo hành

Link bài gốc: http://nghenghiep.edu.vn/cac-khoi-va-chuc-nang-cac-khoi-cua-tivi-lcd.htm