Trường Cao Đẳng Nghề Licogi là trường xếp hàng đầu về đào tạo công nhân cơ giới trên toàn quốc. Đã đào tạo ra nhiều thế hệ cán bộ,...
Đọc tiếp »