[Nghề Nghiệp] Giáo trình tự học sửa tivi LCD Phần 2: Lcd Panel (Màn hình LCD). Trong phần 2 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các nội dung sau: Xem phần trước: Tổng quan cấu tạo của tivi Lcd [caption id="attachment_832" align="aligncenter" width="585"]Tự học sửa tivi LCD Phần 2: Lcd Panel (Màn hình LCD) Tự học sửa tivi LCD Phần 2: Lcd Panel (Màn hình LCD)[/caption] Có thể bạn quan tâm: Sửa tivi |Sửa chữa tiviSua tivi Lcd | Sửa tivi Led | Sửa tivi Plasma 1 - Màn hình TFT là gì ? 2. Cấu tạo của các điểm ảnh trên màn hình. 3. Điều khiển ánh sáng đi qua điểm mầu như thế nào? 4. Sự khác nhau về nguyên lý phát sáng giữ hai loại màn hình. 5. Cấu trúc của màn hình tinh thể lỏng. 6. Cấu trúc và chức năng của bộ phận tạo ánh sáng nền 7. Tấm lọc mầu trên tấm LCD 8. Tấm phân cực trên mỗi điểm mầu. 9. Ánh sáng nền. 10. IC điều khiển Drive 11. Mạch LVDS điều khiển màn hình. 12. Một số hư hỏng của màn hình LCD 13. Một số hư hỏng của mạch điều khiển màn hình - LVDS