[http://nghenghiep.edu.vn/] Để có thể tự học sửa tivi LCD đầu tiên bạn phải đi vào tìm hiểu Tổng quan cấu tạo của tivi LCD Trong phần 1 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các nội dung sau: Xem thêm: [caption id="attachment_435" align="aligncenter" width="550" class=" "]Sơ đồ khối tổng quát của tivi LCD Sơ đồ khối tổng quát của tivi LCD[/caption] 1. Sơ đồ các khối và chức năng các khối  của Tivi LCD 2. Các thông số kỹ thuật của Tivi LCD 3. Phân tích sơ đồ khối của Tivi LCD - LG 4. Phân tích sơ đồ khối của Tivi LCD Samsung NK 17N 5. Phân tích sơ đồ khối Tivi LCD PANASONIC TX32LE

Chúc các bạn tự học sửa tivi LCD thành công!

Nguồn trung tam bao hanh tivi samsung và  sua chua tivi samsung sau bảo hành