Học viện Ngân hàng vừa công bố phương án tuyển sinh 2015. Theo đó, trường yêu cầu điểm học tập trung bình của thí sinh đạt 6,5 trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển.  >>  Tuyển sinh 2015: Xuất hiện những khối xét tuyển mới  >>  Các trường Y - Dược giữ nguyên khối thi truyền thống  >>  ĐH Bách khoa Hà Nội đưa môn Sinh học vào xét tuyển Các tiêu chí xét tuyển bao gồm các đối tượng tuyển thẳng bậc đại học và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPTquốc gia đảm bảo cho Học viện Ngân hàng tuyển chọn được thí sinh có chất lượng tốt. Học viện dành 10% chỉ tiêu đối với thí sinh tuyển thẳng hàng năm. Với thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (một trong các môn toán, tin học, vật lý, hoá học, tiếng Anh) có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện Ngân hàng. Các thí sinh là người nước ngoài thuộc diện Hiệp định hoặc thí sinh là người nước ngoài khác có nguyện vọng học tại Học viện Ngân hàng đáp ứng yêu cầu về trình độ Tiếng Việt và yêu cầu về học lực sẽ được xét tuyển thẳng. Học viện Xét tuyển (90% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm), theo đó, thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học; Thí sinh có kết quả trung bình chung học tập từng năm trong ba năm phổ thông trung học đạt 6,5 điểm trở lên. Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể như sau: + Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh); + Môn Toán, môn Vật lý và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh); + Môn Toán, môn Hóa học và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh); + Môn Toán, môn Vật lý và môn Hóa học. Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải có một môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển là Ngoại ngữ (tiếng Anh) thuộc các phương án tổ hợp trên. Học viện Ngân hàng xét tuyển và tuyển thẳng đối với các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng tại Học viện Ngân hàng với ngành tốt nghiệp phù hợp với ngành đào tạo đại học liên thông, cụ thể: Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ đại học liên thông để xét tuyển thẳng cho các thí sinh là tốt nghiệp cao đẳng chính quy loại giỏi trở lên học tại Học viện Ngân hàng. Xét tuyển: Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp như trên. Hệ cao đẳng: Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 6,5 điểm trở lên. Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau: Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học; Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp như trên. Cao đẳng chính quy liên thông Tuyển thẳng: Thí sinh là học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy học tại Học viện Ngân hàng đã tốt nghiệp loại giỏi trở lên được xét tuyển thẳng vào hệ liên thông cao đẳng chính quy của Học viện Ngân hàng. Xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy học tại Học viện Ngân hàng; Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp như trên. Thi tuyển: Chỉ áp dụng đối với thí sinh tham gia tuyển sinh hệ đào tạo liên thông (đại học và cao đẳng) đã tốt nghiệp trình độ tương ứng theo yêu cầu chung nhưng không tham gia hoặc tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm xét tuyển nhưng chưa đạt theo yêu cầu của Học viện Ngân hàng. Các môn thi tuyển: Toán, Tiếng Anh và môn chuyên ngành do Học viện Ngân hàng tổ chức phù hợp với trình độ đã tốt nghiệp của thí sinh. Học viện sẽ ấn định lịch xét tuyển ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp kỳ thi PTTH quốc gia của Bộ GD-ĐT, thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển trong thời hạn 30 ngày; Hệ đào tạo liên thông được tổ chức tháng 8 hàng năm. Chỉ tiêu, mã ngành, môn thi vào Học viện Ngân hàng năm 2014 như sau:
Học viện Ngân hàng Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Môn thi Dự kiến chỉ tiêu
- Học viện Ngân hàng NHH 3.000
Số 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội điện thoại: 043.8526417 Webside: www.hvnh.edu.vn
Hệ đào tạo đại học 2.700
Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng Tài chính Ngân hàng Kế toán Quản trị kinh doanh Hệ thống thông tin quản lí Kinh doanh Quốc tế Ngôn ngữ Anh Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên Tài chính Ngân hàng Kế toán NHH NHP D340201 D340301 D340101 D340405 D340120 D220201 D340201 D340301 - Toán, Văn, Anh; Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, Anh; Toán, Lý, Hóa - Thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải dự thi tổ hợp có môn Tiếng anh 1.300 600 300 100 100 150 100 500
Hệ đào tạo cao đẳng 300
Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng Tài chính Ngân hàng Kế toán Kiểm toán   Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên Tài chính Ngân hàng Kế toán Kiểm toán NHH NHP C340201 C340301 C340201 C340301 - Căn cứ kết quả tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp như đại học để xét tuyển 150 50 50 50

Theo dantri.com.vn