Trường Cao đẳng Cơ giới Xây Dựng Thông báo Tuyển Sinh Đào tạo cấp bằng, chứng chỉ nghề Vận hành lái cần trục, cầu trục. Số lượng không giới hạn, liên tục tuyển sinh theo quý. Với đội ngũ Giảng viên đã trải qua ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trên các công trường trong nước cũng như ngoài nước trực tiếp về giảng dậy thực hành Vận hành lái cần trục, cầu trục Nhà trường còn là đơn vị Uy tín hàng đầu trong hình thức đào tạo tay nghề  vận hành lái cần trục, cầu trục cấp tốc với mức chi phí thấp (Lưu ý đối tượng đào tạo tay nghề cấp tốc sẽ không được thi và cấp chứng chỉ ) Xem thêm: >> Đào tạo nghề lái xe nâng hàng cấp tốc >>Đào tạo nghề lái máy xúc cấp tốc >> Đào tạo nghề khoan nổ mìn cấp tốc [caption id="attachment_951" align="alignnone" width="1024"]Đào tạo Vận hành lái cần trục, cầu trục cấp tốc Đào tạo Vận hành lái cần trục, cầu trục cấp tốc[/caption]

Hình thức tổ chức Đào tạo cấp bằng, chứng chỉ nghề Vận hành lái cần trục, cầu trục:

Có hai hình thức học cho học viên: 1 /Đào tạo tập trung tại trường: Danh cho các học viên vừa học xong Cấp 2 và Cấp 3 ... Mong muốn được học trực tiếp tại trường. 2/ Đào tạo tại các đơn vị cơ quan, công trình, công trường theo yêu cầu: Dành cho đối tượng là doanh nghiệp .

Chứng chỉ/ Bằng nghề   Vận hành lái cần trục, cầu trục:

Trường Cao đẳng Cơ giới Xây Dựng là trường Công Lập trực thuộc Bộ Xây Dựng nên Chứng chỉ/ Bằng nghề  cấp ra là không thời hạn và có hiệu lực trên toàn quốc. Thông tin liên hệ :
  • Phụ trách tư vấn tuyển sinh đào tạo: Ms. Thúy – Hotline: 097 585 29 45 Email: ngothuycgxd.cmc@gmail.com

Tổng quan về nghề  Vận hành lái cần trục, cầu trục

NGHỀ VẬN HÀNH CẦN, CẦU TRỤC (Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề)

1.1. Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục Mã nghề: 40510247 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo). Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 22 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề (Vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc) Hình thức đào tạo: - Đào tạo tập trung tại trường : Dành cho các học viên có nhu cầu học nghề đã tốt nghiệp THCS trở lên. - Đào tạo liên thông từ Sơ cấp nghề Cần trục, Cầu trục Thời gian của khóa học và thời gian thực học: *  Thời gian của khoá học và thời gian thực học:        - Thời gian khoá học: 1,5 năm - Thời gian học tập: 68 tuần - Thời gian thực học: 2.250 giờ - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/môđun và thi tốt nghiệp: 150 giờ; Trong đó thi tốt nghiệp: 30 giờ *  Phân bổ thời gian thực học  : - Thời gian học các môn học chung  : 210 giờ - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề : 2.040 giờ + Thời gian học lý thuyết: 549 giờ ; Thời gian học thực hành: 1.491 giờ * Thời gian học văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp THCS: 1200 tiết (Học chương trình 1 theo QĐ/21/2001/QĐ-BGD&ĐT). Ghi chú: Ngoài ra học sinh còn học thêm 16 giờ môn Hội nhập kinh tế quốc tế. Điều kiện đăng ký học: Hồ sơ xin học gồm có: - Phiếu đăng ký học nghề (theo mẫu) - Bản sao phô tô công chứng các giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp và học bạ cấp 2 hoặc cấp 3 hoặc tương đương; - Bản sao phô tô công chứng chứng chỉ Sơ cấp nghề Cần trục, cầu trục đối với các học viên đăng ký học đào tạo liên thông từ Sơ cấp lên Trung cấp nghề. - Giấy khám sức khỏe từ cấp huyện trở lên; - 04 ảnh cỡ 3x4;  1.2. Nghề Vận hành Cần trục Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04 Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp nghề (Vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc) Hình thức đào tạo: - Đào tạo tập trung tại trường : Dành cho các học viên có nhu cầu học nghề - Đào tạo tại chỗ: Đối với các công ty, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị có nhu đào tạo cấp chứng chỉ cho công nhân. Thời gian của khóa học và thời gian thực học: *  Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu - Thời gian đào tạo: 03 tháng - Thời gian học tập : 12 tuần - Thời gian thực học : 345 giờ Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 40 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 08 giờ) *  Phân bổ thời gian thực học tối thiểu : - Thời gian các môn học, mô đun đào tạo nghề: 345 giờ - Thời gian học lý thuyết: 105 giờ; Thời gian học thực hành: 240 giờ Điều kiện đăng ký học: Hồ sơ xin học gồm có: - Sơ yếu lý lịch, đơn xin học nghề (theo mẫu Hồ sơ) - Bản sao phô tô công chứng các giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp và học bạ cấp 2 hoặc cấp 3 hoặc tương đương; - Giấy khám sức khỏe từ cấp huyện trở lên; - 04 ảnh cỡ 3x4;  1.3. Nghề Vận hành Cầu trục Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04 Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp nghề (Vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc) Hình thức đào tạo: - Đào tạo tập trung tại trường : Dành cho các học viên có nhu cầu học nghề - Đào tạo tại chỗ: Đối với các công ty, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị có nhu đào tạo. Thời gian của khóa học và thời gian thực học: *  Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu - Thời gian đào tạo: 03 tháng - Thời gian học tập : 12 tuần - Thời gian thực học : 345 giờ Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 40 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 08 giờ) *  Phân bổ thời gian thực học tối thiểu : - Thời gian các môn học, mô đun đào tạo nghề: 345 giờ - Thời gian học lý thuyết: 105 giờ; Thời gian học thực hành: 240 giờ Điều kiện đăng ký học: Hồ sơ xin học gồm có: - Sơ yếu lý lịch, đơn xin học nghề (theo mẫu Hồ sơ) - Bản sao phô tô công chứng các giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp và học bạ cấp 2 hoặc cấp 3 hoặc tương đương; - Giấy khám sức khỏe từ cấp huyện trở lên; - 04 ảnh cỡ 3x4;

Video Giới thiệu Xưởng thực hành nghề lái cần trục, cầu trục cấp tốc: