Trường Cao Đẳng Nghề Licogi là trường xếp hàng đầu về đào tạo công nhân cơ giới trên toàn quốc. Đã đào tạo ra nhiều thế hệ cán bộ, công nhân tham gia vào nhiều công trình trọng điểm của nhà nước như: Xây dựng lăng Hồ Chủ Tịch, Nhà Máy nhiệt Địện Hòa Bình, Nhày Máy Thủy Điện Uông Bí...

[caption id="attachment_608" align="alignnone" width="960"]Đào tạo cấp bằng, chứng chỉ nghề lái máy xúc, lu, ủi Hình ảnh: Trường cao đẳng Nghề Licogi[/caption]

Hiện nay nhà trường đã và đang mở rộng các hình thức tổ chức đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, tại doanh nghiệp, tập trung đào tạo kỹ năng tay nghề đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên ra trường là làm được việc ngay.  Trường Cao Đẳng Nghề Licogi luôn quan tâm, đẩy mạnh việc giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường để đảm bảo cho Học sinh, Sinh Viên học xong là có việc làm ngay.

Thông tin địa chỉ của trường Cao Đẳng Nghề Licogi:

  • TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LICOGI
  • Địa chỉ: Phố Thái Học, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Lịch sử hình thành Trường Cao Đẳng Nghề Licogi

      Trường Cao đẳng nghề LICOGI, tiền thân là trường công nhân cơ giới số 2 trực thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) - Bộ Xây dựng được thành lập theo theo quyết định số 538/BXD ngày 01 tháng 10 năm 1974 của Bộ xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai trường Trường CNCG số 1 và trường CNCG số 2 với nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật các nghề vận hành máy xây dựng, nghề cơ khí cung cấp nhân lực cho ngành xây dựng và cho xã hội. Năm 1992 trường được đổi tên thành Trường Công nhân cơ giới xây dựng. Do nhu cầu phát triển, tại Quyết định số 1531 QĐ/BXD ngày 07 tháng 11 năm 2006 trường được nâng cấp đổi tên thành trường Trung cấp nghề Cơ giới - Cơ khí xây dựng Ngày 21 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 254/QĐ - BLĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng nghề LICOGI trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Cơ giới - Cơ khí Xây dựng.       Ngày 14 tháng 5 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 530/QĐ-BXD về việc tiếp nhận Trường Cao đẳng nghề LICOGI thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng LICOGI về trực thuộc Bộ Xây dựng. Quá trình xây dựng và trưởng thành của trường gắn liền với sự phát triển, lớn mạnh của Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng qua các thời kỳ, cùng với các công trình trọng điểm trên mọi miền tổ quốc. Hơn 41 năm qua, Nhà trường đã đào tạo hơn năm vạn công nhân kỹ thuật, có phẩm chất nghề nghiệp và kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu của Bộ Xây dựng, Tổng công ty LICOGI, cung cấp nhân lực cho ngành xây dựng và cho xã hội.

truong-cao-dang-nghe-licogi-dat-huan-chuong-hang-3

Chức năng nhiệm vụ của Trường Cao Đẳng Nghề Licogi

- Đào tạo nghề ở 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề. - Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và của người lao động. - Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. - Đào tạo định hướng cho người Việt Nam đi làm việc hợp tác tại nước ngoài. - Tổ chức huấn luyện, cấp chứng chỉ An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động. - Đào tạo để cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 và tổ chức giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên. - Đào tạo nâng bậc thợ.

Một Số ngành nghề mũi nhọn của Trường Cao Đẳng Nghề Licogi

...

Video giới thiệu về Trường cao đẳng Nghề Licogi:

http://nghenghiep.edu.vn/