Trường Cao Đẳng Nghề Licogi Xin Thông Báo tới Quý vị và Quý học sinh sinh viên trên toàn quốc về việc đổi tên trường của Cao Đẳng Nghề Licogi Tìm hiểu về lịch sử Trường Cao Đẳng Nghề Licogi Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Licogi thành Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng. Trường Cao đẳng nghề Licogi chính thức sử dụng tên mới: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng và mẫu dấu mới trong hoạt động của Trường kể từ ngày 17/8/2017. Thông tin liên lạc: Tên Tiếng Việt: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG Tên Quốc tế: College of Mechanized Construction (gọi tắt: CMC) Địa chỉ: Phố Thái học 3 - Phường Sao Đỏ - Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương Logo : logo cao dang co gioi xay dung