Để có thể tự học sửa tivi LCD đầu tiên bạn phải đi vào tìm hiểu sơ đồ khố của tivi LCD. Trong phần 1 này chúng ta sẽ...
Đọc tiếp »