[Nghề nghiệp EDU]Sơ đồ khối và chức năng các khối của Tivi LCD (p4): Màn hình LCD và Khối đường tiếng

Màn hình LCD của Tivi

Màn hình LCD gồm hai phần:
– Mạch LVDS (Low Voltage Differential Signal) – mạch xử lư tín hiệu vi
phân điện áp thấp.
– LCD Panel – Màn hình.

Hình ảnh Màn hình LCD của Tivi

Hình ảnh Màn hình LCD của Tivi

Mạch LVDS thường được gắn trực tiếp với màn h́nh, mạch có nhiệm vụ đổi tín hiệu video số sang tín hiệu analog (dạng điện áp DC) rồi kết hợp với các tín hiệu điều khiển điều khiển các điểm ảnh trên màn h́nh.
Ở cạnh tấm LCD Panel là các IC – H.Drive và V.Drive , đây là các IC điều
khiển trực tiếp các đường mạch hàng ngang và hàng dọc của màn h́nh
– Mỗi IC – V.Drive sẽ điều khiển khoảng 256 đường mạch ngang màn h́nh
– Mỗi IC- H.Drive điều khiển khoảng 384 đường mạch dọc màn h́nh
– Tại mỗi điểm giao nhau của đường mạch hàng ngang với đường mạch hàng dọc có một điểm mầu ở đó, và cứ 3 điểm mầu kế tiếp xếp theo chiều ngang lại tạo lên một điểm ảnh (1 pixel) cho màn h́nh, nếu màn h́nh có độ phân giải là 1024 x 768 th́ sẽ có 1024 điểm ảnh theo chiều ngang tương đương với 3072 điểm mầu và có 768 điểm ảnh xếp theo chiều dọc.

Khối đường tiếng của tivi LCD

Hình ảnh Khối đường tiếng của tivi LCD

Hình ảnh Khối đường tiếng của tivi LCD

Khối đường tiếng có hai phần chính là mạch Audio Processor (xử lư âm thanh) Audio Amply (khuếch đại công suất âm thanh)
– Mạch xử lư âm thanh Audio Processor có nhiệm vụ khuếch đại và tách
sóng tín trung tần tiếng được đưa tới từ khối kênh để lấy ra tín hiệu âm
tần Audio, đồng thời chuyển mạch tiếng từ hai nguồn tín hiệu là tín hiệu
từ Tivi và tín hiệu từ cổng AV In.
– Mạch công suất âm thanh có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu âm tần rồi
cung cấp cho các loa ở hai vế L và R.
– CPU điều khiển mạch Audio Processor thông qua các đường bus: SDA
và SCL để điều khiển các chức năng như: chuyển mạch tiếng giữa tivi và
AV In, điều chỉnh âm lượng, chỉnh trầm bổng và cân bằng giữa hai vế.

Xem toàn bộ giáo trình Tự học sửa tivi LCD