Sinh viên ngành này có thể làm việc ở nhà máy xử lý chất thải, khu công nghiệp - khu chế xuất, trạm quan trắc môi trường, viện nghiên cứu... [caption id="attachment_152" align="aligncenter" width="500"]Ngành môi trường cho sinh viên yêu thiên nhiên Ngành môi trường cho sinh viên yêu thiên nhiên[/caption] Môi trường ô nhiễm đang đe dọa cuộc sống sinh tồn của nhiều hệ thực động vật, trong đó có con người, nhất là khi quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa ngày càng phát triển, mở rộng nhanh chóng. Điều này đã làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm bởi các loại hóa chất khác nhau. Vì vậy, nguồn nhân lực cấp thiết phục vụ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xử lý môi trường và quản lý tài nguyên - môi trường đang được báo động. Vì là ngành học mang tính nhân văn và thiết thực nên sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành môi trường được nhiều đơn vị quan tâm. Trong nhiều năm qua, các công ty, doanh nghiệp đã chú trọng sản xuất những sản phẩm tái sinh, tổ chức các hoạt động hướng về môi trường và cộng đồng để góp phần cải thiện môi trường sống. Vì thế, những sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành này sẽ không quá khó để xin việc làm đúng chuyên ngành tại các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải, khu công nghiệp - khu chế xuất, trạm quan trắc môi trường, viện nghiên cứu. Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải; đưa ra các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững. Còn ngành quản lý tài nguyên và môi trường sẽ chuẩn bị cho sinh viên kiến thức đầy đủ về phương pháp luận và thực hành về công tác quản lý môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên được nắm vững công nghệ xử lý môi trường, phương pháp quản lý các công nghệ cũng như có thể đề ra giải pháp tốt nhất nhằm quản lý vấn đề môi trường trong các đơn vị hoạt động khác nhau. Điều này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai các chính sách môi trường, hiểu rõ các quy định pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường nhằm góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức cũng như góp phần nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp.

(Nguồn: Vnexpress.net)